space-design-slider-1
space-design-slider-2

尽善尽美,至诚至责。

jìn shàn jìn měi ,zhì chéng zhì zé 。

质量,是我们唯一的承诺。

zhì liàng ,shì wǒ men wéi yī de chéng nuò 。

About US

关于公司

酒泉货运网有限公司

丁丁装修在重庆市注册成立 ,属于家装、建材 ,主营行业为家装 、建材,我公司以贸易办事的模式经营承接防水工程 ; 承接防水工程,加工体例为贸易办事 ,员工人数50。丁丁装修办公地址为中国 重庆 重庆 开县重庆 重庆 开县宝华街192号,假如您对我们的产物 、手艺或办事有爱好,随时接待您的来电或上门咨询 。

View More

since 1960

space-design-about

合作伙伴

  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1

Our Team

公司成员

袁冠廷

yuán guàn tíng

陈心芸

chén xīn yún

简景恩

jiǎn jǐng ēn

杨丽英

yáng lì yīng


space-design-counter-1

26 k+

用户

space-design-counter-2

700 +

公司项目

space-design-counter-3

200 +

合作伙伴

space-design-counter-4

6 k+

行业经验


友情链接: